Zarządzenie Nr 16/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie okrsowego zakazu wstępu do lasu
znak spr. ZG.7100.3.2018