PODWÓRKO TALENTÓW

Sołectwo ALEKSANDROWO jak  i w ubiegłym roku także i w tym stara się o wygranie placu zabaw dla dzieci.

Nie pozostaje nam nic innego jak walka i CODZIENNE głosowanie na stronie konkursu: https://podworko.nivea.pl/glosuj 

Głosowanie trwa od 11.05.2018 r. do 21.05.2018 r.

Więcej informacji na: www.aleksandrowo.pl 

Kamil Stepnowski 
Sołtys wsi Aleksandrowo