25 stycznia 2023 r. podczas XLIX sesji Rady Gminy Lelis na sali konferencyjnej gościliśmy szczególnie uzdolnionych uczniów z tereny naszej gminy. Wójt Stefan Prusik wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lelis Anną Dobkowską i dyrektorem Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli Andrzejem Przeradzkim uroczyście pogratulowali i wręczyli uczniom symboliczne dyplomy. Przyznane nagrody pieniężne zostały przekazane na konta w ramach programu Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz osiągnięcia artystyczne.
Nagrodę Edukacyjną Gminy Lelis za rok szkolny 2021/2022 przyznano 19 uczniom z terenu Gminy Lelis.

25 stycznia o godzinie 11:00 na placu apelowym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce odbyło się uroczyste przekazanie dwóch nowych radiowozów. Zarówno nowe samochody, jak i przekazany sprzęt zakupione zostały dzięki wsparciu finansowemu lokalnych władz samorządowych miasta i powiatu, który łącznie wyniósł 409 tysięcy złotych.
Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski podziękował władzom samorządowym za okazane wsparcie i zrozumienie kwestii bezpieczeństwa naszych mieszkańców, wręczając przy tym symboliczne podziękowania. W uroczystości udział wziął także Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik.

18 stycznia 2022 r. przekazano sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka dla OSP w Lelisie. Przekazanie sprzętu odbyło się przy udziale Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika, przedstawiciela Województwa, radnego sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Augustyniaka oraz druhów OSP Lelis na czele z prezesem Mariuszem Chorąży.

Zakup wyposażenia za kwotę 41 900 zł (6 aparatów powietrznych nadciśnieniowych z butlą kompozytową, 3 hełmów strażackich) został dofinansowany przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji celowej w ramach zadania OSP-2022.

#Mazowszepomaga #programywsparcia i #solidarnośćmazowiecka.