INTERNET ŚWIATŁOWODOWY

Urząd Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości zestawienie adresów, na których Operatorzy mogą już świadczyć usługę internetu światłowodowego - stan na dzień 01.10.2022 r.

 (baza adresów do pobrania w załaczniku do artykułu)