Ważne informacje dla uczestników Dożynek Województwa Mazowieckiego, które odbędą się 4 września 2022 r. w Lelisie.
Miejsce uroczystości: stadion przy Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.
Uroczystościom dożynkowym towarzyszą pokazy twórców ludowych, kiermasz wyrobów regionalnych, miodów, stanowiska wystawowe podmiotów pracujących na rzecz rolnictwa oraz urzędów.
Poza stadionem ulokowana będzie strefa handlu komercyjnego i gastronomia.
Stadion na którym odbędzie się uroczystość oraz koncerty jest terenem imprezy masowej w związku z powyższym obowiązują zasady określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
Uwaga❗️
Parkingi A i B są dostępne dla posiadaczy kart parkingowych wydanych przez organizatora imprezy.
 
Źródło: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce