INFORMACJA

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie planuje przystąpić do udziału w programie pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 proszone są o kontakt telefoniczny z Iwoną Nasiadka pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie pod numerem telefonu (29) 761 19 94 lub poprzez kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28.12.2020 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych tą formą wsparcia umożliwi nam właściwe oszacowanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Lelis i złożenie odpowiedniego wniosku.

Pare słów o Programie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, skierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawnosci, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

INFORMACJA

ZMIANA ADMINISTRATORA SIECI KANALIZACYJNEJ

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. w obrębie miejscowości Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Łęg Starościński nastąpi zmiana administratora sieci kanalizacyjnej z Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. na Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.
W związku w powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców wymienionych wyżej miejscowości o osobiste zgłaszanie się do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. w Lelisie przy ul. Szkolnej 37- celem podpisania umów na odbiór ścieków.
W razie pytań możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem: (29) 761 19 81 od pon. do pt.  w godz. od 7:00 do 15:30.

PROGRAM - CZYSTE POWIETRZE

Informacja dot. zaświadczeń wydawanych w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Każda osoba, która  planuje ubiegać się o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”, musi złożyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

W Gminie  Lelis ww. zaświadczenia wydaje - Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Szkolna 37.

Na  podstawie wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  zaświadczenia,  zostanie  dokonana weryfikacja   kryterium  dochodowego, uprawniającego do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.    

INFORMACJA

Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych (rowy, drenaże, przepusty) w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne, z dnia 20 lipca 2017 r.

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Na terytorium całego kraju nadal obowiązuje strefa czerwona.

Od soboty, 7 listopada w całym kraju będą obowiązywać nowe, zaostrzone środki bezpieczeństwa:

 • W dziedzinie edukacji, kultury i sportu:
  • nauka zdalna zostanie rozszerzona na uczniów szkół podstawowych w klasach I-III (od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada);
  • przedłużono naukę zdalną dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (do 29 listopada);
  • utrzymano dotychczasowe zasady w pozostałych dziedzinach (m. in. zamknięcie basenów i siłowni, zakaz udziału publiczności w wydarzeniach sportowych).
 • W życiu społecznym:
  • do 29 listopada zamknięte będą instytucje kultury (teatry, kina, muzea etc.);
  • ograniczenie liczby wiernych w kościołach (maksymalnie 1 osoba na 15 m2);
  • utrzymano dotychczasowe zasady w pozostałych dziedzinach życia społecznego (m. in. zakaz organizowania spotkań i imprez, ograniczenie liczebności zgromadzeń do 5 osób, ograniczenia dla seniorów).
 • W gospodarce:
  • w galeriach handlowych będą mogły być otwarte jedynie wybrane kategorie sklepów (z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, budowlanymi, z prasą, z produktami dla zwierząt, ze środkami czystości oraz apteki);
  • w sklepach o powierzchni poniżej 100 m2 zostanie wprowadzony limit 1 osoby na 10 m2,
  • hotele będą dostępne jedynie dla osób w podróży służbowej;
  • pozostałe ograniczenia nie ulegną zmianie (m. in. zawieszenie działalności sanatoriów, limit osób w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2, usługi gastronomiczne jedynie na wynos).

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020

NARODOWE SW NIEPODLEGLOSCI 2020

 

ZUS

ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

INFORMACJA – ODBIÓR FOLII ROLNICZEJ

Urząd Gminy w Lelisie informuje o odbiorze odpadów pochodzących z działalności rolniczej w związku z realizacją zadania pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zbiórka dla rolników, którzy zgłosili gotowość udziału w programie będzie prowadzona od 26 października 2020 roku.

APEL

apel 22 10 2020

 • zd1.jpg
 • zd2.jpg
 • zd3.jpg
 • zd4.jpg
 • zd5.jpg
 • zd6.jpg
 • zd7.jpg
 • zd8.jpg
 • zd9.jpg
 • zd10.jpg

Statystyki wg. stanu na 31.12.2021 r.

9924 Liczba mieszkańców
5009 Liczba mężczyzn
4915 Liczba kobiet
107 Urodzenia w 2021 r.