OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2016 R.

Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. wyniósł 21,17 % wobec wymaganego 18 %.