Z okazji „Dnia Sołtysa” pragnę złożyć najlepsze życzenia, zdrowia, szczęścia i optymizmu, wielu sukcesów w życiu osobistym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu wszystkich spraw dotyczących lokalnej społeczności. dzien soltysa
Niech dążenia do zamierzonych celów nie napotykają na przeszkody, a pełniona funkcja przynosi wiele satysfakcji.
Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę i zaangażowanie w realizację określonych zadań oraz działalności na rzecz rozwoju i poprawy życia mieszkańców Gminy Lelis oraz za wszelkie przejawy sympatii i życzliwości.

Wójt Gminy
Stefan Prusik

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że dnia 17 stycznia 2020  r. (piątek) o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Obierwi odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Aleksandrowo.    

W przypadku nieobecności co najmniej 1/5  liczby   uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, wybory zostaną przeprowadzone w  tym  samym  dniu o  godz. 19³º, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Sołectwo Obierwia brało udział w konkursie "Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku".

W trzeciej edycji konkursu brało udział 22 sołectwa; w tym sołectwo Obierwia. Sołectwo Obierwia zajęło II miejsce i otrzymało nagrodę w wysokości 6.000 zł.(słownie: sześć tysięcy złotych).

TERMINARZ ZEBRAŃ SOŁECKICH

Wrzesień – terminarz zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

DATA CZAS - SOŁECTWO
13.09.2019 r.
 •  16:00 - Gibałka
14.09.2019 r.  
 • 19.00 - Aleksandrowo
 • 17.00 - Szwendrowy Most
15.09.2019  r.  
 • 18.00 - Durlasy 
 • 19.30 - Płoszyce
16.09.2019  r.  
 • 19.00 – Szafarnia
17.09.2019  r.  
 • 19.00 – Dąbrówka
18.09.2019  r.  
 • 18.00 - Łodziska  
23.09.2019  r.  
 • 18.00 - Gnaty  
 • 19.00 - Lelis
 • 19.30 - Gąski
26.09.2019  r.
 • 19.00 - Obierwia
27.09.2019  r.
 • 19.00 - Łęg Przedmiejski
28.09.2019  r.
 • 19.00 – Białobiel
29.09.2019 r.
 • 19.00 - Olszewka

 -

PODWÓRKO TALENTÓW

Sołectwo ALEKSANDROWO jak  i w ubiegłym roku także i w tym stara się o wygranie placu zabaw dla dzieci.

Nie pozostaje nam nic innego jak walka i CODZIENNE głosowanie na stronie konkursu: https://podworko.nivea.pl/glosuj 

Głosowanie trwa od 11.05.2018 r. do 21.05.2018 r.

Więcej informacji na: www.aleksandrowo.pl 

Kamil Stepnowski 
Sołtys wsi Aleksandrowo