Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Lelisie.

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - listopad 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - wrzesień 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - lipiec 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - maj 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - marzec 2019

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - styczeń 2019