Powróć do: Gmina Lelis

Wieści gminne

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Aktualnie zawieszony, ostatni wydany nr 100 - STYCZEŃ 2022 r.

Redaktor naczelny: Antoni Kustusz - antoni.kustusz@neostrada.pl, antoni.kustusz1@gmail.com, tel. 600 240 750;

Zespół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, Henryk Kulesza, Andrzej Przeradzki.

Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

Pliki do pobrania:

2005-10.PDF
Format: pdf, 8.88 MB
2013-09.pdf
Format: pdf, 1.3 MB
2017-11.pdf
Format: pdf, 1.16 MB
2005-07.PDF
Format: pdf, 7.57 MB
2013-07.pdf
Format: pdf, 1.34 MB
2017-09.pdf
Format: pdf, 862.08 kB
2006-01.PDF
Format: pdf, 9.78 MB
2013-05.pdf
Format: pdf, 1.02 MB
2017-07.pdf
Format: pdf, 864.78 kB
2006-03.PDF
Format: pdf, 9.1 MB
2013-03.pdf
Format: pdf, 1010.39 kB
2017-05.pdf
Format: pdf, 665.31 kB
2006-05.pdf
Format: pdf, 774.8 kB
2013-01.pdf
Format: pdf, 1.26 MB
2017-03.pdf
Format: pdf, 8.84 MB
2006-06.PDF
Format: pdf, 13.35 MB
2012-11.pdf
Format: pdf, 1.41 MB
2015-03.pdf
Format: pdf, 1.41 MB
2008-07.pdf
Format: pdf, 24.17 MB
2010-11.pdf
Format: pdf, 1.1 MB
2015-01.pdf
Format: pdf, 6.15 MB
2017-01.pdf
Format: pdf, 1.68 MB
2006-08.pdf
Format: pdf, 5.13 MB
2008-09.pdf
Format: pdf, 20.55 MB
2010-09.pdf
Format: pdf, 2.65 MB
2014-11.pdf
Format: pdf, 1.27 MB
2008-11.pdf
Format: pdf, 2.39 MB
2010-07.pdf
Format: pdf, 2.66 MB
2012-09.pdf
Format: pdf, 20.04 MB
2014-09.pdf
Format: pdf, 16.51 MB
2009-01.pdf
Format: pdf, 2.06 MB
2010-05.pdf
Format: pdf, 25.28 MB
2014-07.pdf
Format: pdf, 809.31 kB
2016-11.pdf
Format: pdf, 2.49 MB
2006-10.pdf
Format: pdf, 3.01 MB
2009-03.pdf
Format: pdf, 31.91 MB
2010-03.pdf
Format: pdf, 1.84 MB
2014-05.pdf
Format: pdf, 717.1 kB
2009-05.pdf
Format: pdf, 14.07 MB
2010-01.pdf
Format: pdf, 34.37 MB
2012-07.pdf
Format: pdf, 1.6 MB
2014-03.pdf
Format: pdf, 1023.57 kB
2009-07.pdf
Format: pdf, 33.95 MB
2009-11.pdf
Format: pdf, 20.54 MB
2014-01.pdf
Format: pdf, 1.18 MB
2016-09.pdf
Format: pdf, 853.33 kB
2005-04.PDF
Format: pdf, 6.2 MB
2007-01.pdf
Format: pdf, 16.18 MB
2009-09.pdf
Format: pdf, 19.54 MB
2013-11.pdf
Format: pdf, 839.03 kB
2012-05.pdf
Format: pdf, 1.18 MB
2016-07.pdf
Format: pdf, 33.66 MB
2007-03.pdf
Format: pdf, 1.84 MB
2012-03.pdf
Format: pdf, 1.05 MB
2016-05.pdf
Format: pdf, 15.44 MB
2007-05.pdf
Format: pdf, 21.18 MB
2012-01.pdf
Format: pdf, 1.05 MB
2016-03.pdf
Format: pdf, 10.72 MB
2007-06.pdf
Format: pdf, 1.2 MB
2011-11.pdf
Format: pdf, 1.75 MB
2016-01.pdf
Format: pdf, 9.6 MB
2007-09.pdf
Format: pdf, 1.09 MB
2011-09.pdf
Format: pdf, 1 MB
2015-11.pdf
Format: pdf, 2.17 MB
2007-11.pdf
Format: pdf, 1.04 MB
2011-07.pdf
Format: pdf, 3.38 MB
2015-09.pdf
Format: pdf, 2.01 MB
2008-01.pdf
Format: pdf, 18.85 MB
2011-05.pdf
Format: pdf, 2.63 MB
2015-07.pdf
Format: pdf, 762.28 kB
2008-02.pdf
Format: pdf, 950.88 kB
2011-03.pdf
Format: pdf, 4.42 MB
2015-05.pdf
Format: pdf, 1.43 MB
2008-03.PDF
Format: pdf, 8.9 MB
2011-01.pdf
Format: pdf, 1.19 MB